Zaproszenie


© 2017 Hanna Kuik

Witamy na stronie drużynowego konkursu Koala.

Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego i matematyki dyskretnej. Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

V edycja konkursu rozpocznie się w 4 stycznia 2018 r. Pierwszy etap konkursu (liga zadaniowa) potrwa do 25 stycznia.
Już 3 lutego 2018 r. odbędą się zawody półfinałowe.

Konkurs ędzie organizowany w dwóch kategoriach:
– klasy 7 szkół podstawowych oraz odziały gimnazjalne różnych szkół Wielkopolski,
– szkoły ponadgimnazjalne Wielkopolski.

Wersja elektroniczna pierwszego numeru biuletynu KOALA znajduje się tutaj tutaj.
Po 15 grudnia do szkół powinien trafić numer drugi biuletynu KOALA. Za względów finansowych nie możemy wysłać wersji papierowych do wszystkich szkół.

Algorytm dla zainteresowanych konkursem:
1. Tworzycie drużynę (3 lub 4 osoby) i szukacie dorosłego opiekuna drużyny (nauczyciela lub jednego z rodziców).
2. Czytacie dokładnie regulamin konkursu.
3. Zapoznajcie się z zadaniami treningowymi.
4. W dniach 4-10 stycznia 2018 r. dokonujecie zgłoszenia drużyny przez stronę internetową.
5. Prosicie opiekuna drużyny (nauczyciela lub jednego z rodziców) o potwierdzenie zgłoszenia drużyny.
6. Rozwiązujecie zadania konkursowe:
– odpowiedzi przesyłajcie organizatorom (raz dla każdej serii);
szczegółowe rozwiązania zadań przekazujecie dorosłemu opiekunowi drużyny (dokumentacja).

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Konkurs posiada patronat honorowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.