Zaproszenie


© 2016 Hanna Kuik

Witamy na stronie drużynowego konkursu Koala.

Aktualne informacje na temat konkursu są zamieszczane w zakładce Aktualności.

Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego i matematyki dyskretnej. Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
– gimnazja Wielkopolski,
– szkoły ponadgimnazjalne Wielkopolski.

I etap ma postać ligi zadaniowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Konkurs posiada patronat honorowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania, w ramach projektu "Potęga Matematyki".

Organizatorzy dziękują Poznańskiej Fundacji Matematycznej za włączenie konkursu do inicjatyw, dla których Fundacja pozyskała środki z ww. projektu.